1

NÁVRH A PROJEKTOVANIE

Vypracovanie balistickej štúdie - Analýza ohrozeného spriestoru
Návrh záchytných a ochranných zariadení - Kompletné vypracovanie projektu

2

STAVEBNÉ POVOLENIE

Znalecké overenie projektu - Kompletizácia dokumenitácie a potrebných vyjadrení
Zabezpečenie konania na vydanie stavebného povolenia

3

VYBUDOVANIE OBJEKTU STRELNICE

Znalecký a odborný dohľad nad realizáciou strelnice - Stavebný dozor
Kompletné dodanie materiálov, montážnych a stavebných prác

4

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Prevádzkový poriadok vypracovaný a overený znalcom
Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie

5

ZNALECKÝ POSUDOK

Nevyhnutná príloha žiadosti o polvolenie na prevádzkovanie strelnice
Predbežný znalecký posudok - Konečný znalecký posudok strelnice

6

POVOLENIE NA PREVÁDZKOVANIE

Vypracovanie a kompletizácia žiadosti na povolenie prevádzkovania strelnice
Súčinnosť a zabezpečenie konania na útvare Policajného zboru

REVÍZIE A OVEROVANIE BEZPEČNOSTI STRELNÍC

Pravidelné alebo jednorázové overovanie bezpečnosti všetkých druhov strelníc v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z. a príslušných technických noriem.
Revízie ochranných, záchytných a terčových zariadení vo všetkých druhoch policajných, vojenských, poľovníckych alebo športových strelníc.

#F2DF0E

ARCHÍV NOVINIEKAKTUALITY

15 Jan

OUTDOOR shooting RANGE in the Training center LEST

In January 2015  was  finished  delivery of  the NEW OUTDOOR Shooting…

04 Jún

NEW Shooting house of TOLREX production / VIP DRUZBA

In 2014  driveING Company  finished delivery of the NEW Shooting range…

  • DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI
  • KOMPLEXNÁ SÚČINNOSŤ ZNALCA
  • ZHOTOVITEĽ NAJVÄČŠÍCH KRYTÝCH STRELNÍC V SR
  • ZHOTOVITEĽ STRELNÍC PRE ŠPECIÁLNE POLICAJNÉ A VOJENSKÉ JEDNOTKY

Ing. Anton TURON turon@sudnyznalec.sk

driveING, s.r.o. info@balistika.sk

KONTAKT - CONTACT

© 2015 Balistika.sk. All rights reserved !!! | Basic Member of TOLREX Group

Tvorba webstránok MenyhArt.sk