1

NÁVRH A PROJEKTOVANIE

Vypracovanie balistickej štúdie - Analýza ohrozeného priestoru
Návrh záchytných a ochranných zariadení - Kompletné vypracovanie projektu

2

STAVEBNÉ POVOLENIE

Znalecké overenie projektu - Kompletizácia dokumenitácie a potrebných vyjadrení
Zabezpečenie konania na vydanie stavebného povolenia

3

VYBUDOVANIE OBJEKTU STRELNICE

Znalecký a odborný dohľad nad realizáciou strelnice - Stavebný dozor
Kompletné dodanie materiálov, montážnych a stavebných prác

4

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Prevádzkový poriadok vypracovaný a overený znalcom
Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie

5

ZNALECKÝ POSUDOK

Nevyhnutná príloha žiadosti o polvolenie na prevádzkovanie strelnice
Predbežný znalecký posudok - Konečný znalecký posudok strelnice

6

POVOLENIE NA PREVÁDZKOVANIE

Vypracovanie a kompletizácia žiadosti na povolenie prevádzkovania strelnice
Súčinnosť a zabezpečenie konania na útvare Policajného zboru

REALIZÁCIE STRELNÍC NA KĽÚČ

Kryté, polokryté, otvorené strelnice pre všetky typy ručných zbraní.

ODSTREL ZVERY NA NEPOĽOVNEJ PLOCHE

Zabezpečíme vypracovanie znaleckých posudkov pre  FARMY a ZVEROFARMY..

ZNALECKÉ POSUDKY  STRELNÍC

Zabezpečíme vypracovanie znaleckých posudkov pre všetky typy strelníc.

ARCHÍV NOVINIEKAKTUALITY

07 Okt

Novootvorená STRELNICA … SNIPER 51 AREA … v Senohrade

Informácie :  Vladimír TRYZNA  ….  0907 376 319  /  Anton…

15 Jan

OUTDOOR shooting RANGE in the Training center LEST

In January 2015  was  finished  delivery of  the NEW OUTDOOR Shooting…

Ing. Anton TURON, PhD. 0911 501 460

Vladimir TRYZNA 0907 376 319

KONTAKT - CONTACT

© 2018 Balistika.sk. All rights reserved !!! | Basic Member of TOLREX Group YOU TUBE kanal

Tvorba webstránok MenyhArt.sk