1

NÁVRH A PROJEKTOVANIE

Vypracovanie balistickej štúdie - Analýza ohrozeného priestoru
Návrh záchytných a ochranných zariadení - Kompletné vypracovanie projektu

2

STAVEBNÉ POVOLENIE

Znalecké overenie projektu - Kompletizácia dokumenitácie a potrebných vyjadrení
Zabezpečenie konania na vydanie stavebného povolenia

3

VYBUDOVANIE OBJEKTU STRELNICE

Znalecký a odborný dohľad nad realizáciou strelnice - Stavebný dozor
Kompletné dodanie materiálov, montážnych a stavebných prác

4

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Prevádzkový poriadok vypracovaný a overený znalcom
Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie

5

ZNALECKÝ POSUDOK

Nevyhnutná príloha žiadosti o polvolenie na prevádzkovanie strelnice
Predbežný znalecký posudok - Konečný znalecký posudok strelnice

6

POVOLENIE NA PREVÁDZKOVANIE

Vypracovanie a kompletizácia žiadosti na povolenie prevádzkovania strelnice
Súčinnosť a zabezpečenie konania na útvare Policajného zboru

VIDEO strelnice – Technológia HITCOM

VIDEO strelnice s OSTROU STREĽBOU. Partner spoločnosti BKE media (DE).

ODSTREL ZVERI NA NEPOĽOVNEJ PLOCHE

Zabezpečíme vypracovanie znaleckých posudkov pre  FARMY a ZVEROFARMY.

ZNALECKÉ POSUDKY  STRELNÍC

Zabezpečíme vypracovanie znaleckých posudkov pre všetky typy strelníc.

ARCHÍV NOVINIEKAKTUALITY

24 Dec

CQB House for LIVE-FIRING

LIVE-FIRING BATTLE with in the midleeast type VILLA  for  SPECIAL POLICE…

07 Okt

STRELNICA … SNIPER 51 AREA … v Senohrade

Informácie :  Anton TUROŇ  ….. 0911 501 460
      …

  • DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI
  • KOMPLEXNÁ SÚČINNOSŤ ZNALCA
  • ZHOTOVITEĽ NAJVÄČŠÍCH KRYTÝCH STRELNÍC V SR
  • ZHOTOVITEĽ STRELNÍC PRE ŠPECIÁLNE POLICAJNÉ A VOJENSKÉ JEDNOTKY

Ing. Anton TURON, PhD. 0911 501 460

Ballistic Laboratory 0911 757 241

KONTAKT - CONTACT

© 2020 Balistika.sk. All rights reserved !!! | Basic Member of TOLREX Group YOU TUBE kanal

Tvorba webstránok MenyhArt.sk