ABOUT US

Welcome to our presentation   –   SINCE 2006

Our website is about  LIVE-FIRING,  REAL FLAME   and about TRAINERS for modern methods of training.

Our company  is specialized for  :   DESIGN / CONSTRUCTION / PRODUCTION / DELIVERY / INSTALATION

We are ready for our cooperation with you and give yours project Turn-Key Solution.

.

TOLREX

TOLREX  is team of specialists and his activities started since 2010.

Main idea for foundation of specialsts team TOLREX  was ambition of integration practical skills and technical knowledges.

For our customers TOLREX means Trademark which guaranteeing QUALITY of products. 

.

 Our team of specialists and experts :

 Ing. Anton TURON  -  designer and forensic expert  for ballistic safety of shooting activity

doc. Ing. Jan  PODHORSKY PhD.   –   expert of Forensic engeeniring  of University in Zilina

Ing. arch. Slavomir OLEXIK     -   specialist designer and projekt manager

Ing. Branislav  MIHALUS   -   designer and specialist  for moving targets system

 Ing. Roman CERESNIK   -   inspection of work security and project manager 

Ing. arch. Tomas  IMRICH   –   architect and designer for ground works

Ing. arch. Michal  VOJTEK   –   architect and designer of shoothouses

Ivan  JAKUSOVSKY   –   master painter

.

.

Throughout of all realization our projects we cooperation with many people and many companies.

THE MOST IMPORTANT ONES :

SLAFI s.r.o.  /  Senohrad  

 Subcontractor for finishing building works and steel frameworks

Slavomir JUCHA  –   owner of company

Vladimir TRYZNA   –   owner of company

 

STATUS s.r.o.   /   Teplicka nad Vahom  

Subcontractor for main building works and heavy steel frameworks

Jaroslav KOBYLIAK   –   owner of company

 

.

Vítame Vás na našich stránkach

venovaných predovšetkým strelniciam, balistike a výcviku.

Naším zámerom je poskytnúť vám komplexné služby v oblasti návrhu, projektovania a realizácie strelníc, uvedením strelníc do prevádzky, ale aj kontrolou a pravidelným overovaním bezpečnosti všetkých druhov strelníc.

S projektovaním a realizáciou strelníc máme veľmi bohaté praktické skúsenosti. V rokoch 2007 až 2010 sme vybudovali najväčšie kryté strelnice na Slovensku. Väčšinu nami realizovaných strelníc využívajú ozbrojené zložky Slovenskej republiky. Predovšetkým špeciálne policajné jednotky a špeciálne jednotky ozbrojených síl SR.

Osobitnou kategóriou našej činnosť je návrh, projektovanie a realizácia profesionálnych strelecko-taktických výcvikových trenažérov, požiarnych trenažérov, ale aj technologických zariadení ako sú vyrážacie dvere a okná, terčové mechanizmy,
prenosné ohňové horáky s kontrolovaným ohňom a pod

Našu činnosť je možné rozdeliť do troch základných samostatných odvetví :

- ZNALECKÁ a EXPERTÍZNA ČINNOSŤ

- PROJEKČNÁ a INŽINIERSKA ČINNOSŤ

- REALIZAČNÁ a KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Každú z týchto činnosti môžeme podľa dohody vykonávať samostatne a nezávisle.

Spojením znaleckej , inžinierskej a realizačnej činnosti sme schopní navrhnúť, zrealizovať a uviesť do prevádzky akúkoľvek strelnicu podľa vašich požiadaviek formou dodávky “ NA KĹÚČ

 • Balistická štúdia ohrozeného priestoru
 • Návrh záchytných a ochranných zariadení
 • Komplexné inžinierske a projekčné činnosti
 • Predbežný znalecký posudok
 • Stavebné konanie – súčinnosť v stavebnom konaní
 • Realizácia strelnice – dodávka materiálov a výkon prác
 • Odborný a znalecký dohľad pri realizáci
 • Kolaudácia – súčinnosť v kolaudačnom konaní
 • Prevádzkový poriadok – vyhotovenie alebo overenie
 • Znalecký posudok – posúdenie alebo overenie bezpečnosti strelnice
 • POVOLENIE na prevádzkovanie

Realizačný tím „ balistika.sk “ sa teší na spoluprácu s vami.

Ing. Anton TURON, PhD. 0911 501 460

Vladimir TRYZNA 0907 376 319

KONTAKT - CONTACT

© 2018 Balistika.sk. All rights reserved !!! | Basic Member of TOLREX Group YOU TUBE kanal

Tvorba webstránok MenyhArt.sk