MOBIL BURNERS

fireING  je vývojový produkt spoločnosti driveING

Produkt je určený pre vytvorenie záťažových situácii pri výcviku záchranárskych a hasičských činností v podmienkach pomocou reálneho kontrolovaného ohňa.

BEZPEČNÝ  A  CERTIFIKOVANÝ  SYSTÉM  HORENIA

Kontrolovaný diaľkový ŠTART  -  diaľkový STOP

 

Bezpečnosť  fireING  je overená Technickou inšpekciou SR

EKOLOGICKY NEZÁVADNÉ HORENIE  PROPÁNU 

Produktom horenia propánu  je  tepelná a svetelná energia, oxid uhličitý a voda.

KONTROLOVANÉ  HORENIE :

  • Diaľkové STOP  -   Okamžité ukončenie horenia
  • LPG PROPÁN  -  horiace médium
  • PLC RIADENIE - vlastný firemný software

POUŽITIE  :

  • Hasenie otvoreného požiaru
  • Hasenie vozidiel
  • Evakuácia osôb a predmetov
  • Orientácia v priestore
  • Tepelná záťaž
  • Nácvik používania techniky

 

CERTIFIKÁT  A  OSVEDČENIE  Technickej inšpekcie :

Ing. Anton TURON, PhD. 0911 501 460

Vladimir TRYZNA 0907 376 319

KONTAKT - CONTACT

© 2018 Balistika.sk. All rights reserved !!! | Basic Member of TOLREX Group YOU TUBE kanal

Tvorba webstránok MenyhArt.sk