CERTIFIKÁCIE

TESTOVANIE  BALISTICKEJ ODOLNOSŤ MATERIÁLOV

Testovanie a certifikácia materiálov a výrobkov podľa technických noriem

EU normy :  EN 1063, EN 1522, EN 1523   

NATO norma AEP 55 STANAG 4569   -  trieda  I, II. and III.

US norma :  NIJ Standard – 0108.01

 

 

Balistická skúšobňa driveING  &  Znalecká organizácia SHARP

Žilinská univerzita v Žiline

 

ANALÝZA  DEFORMAČNÝCH  ÚČINKOV  STRIEL 

PARTNERI VÝSKUMU

Žilinská univerzita v Žiline
Ústav súdneho inžinierstva Žilina
Znalecká organizácia SHARP
driveING

 

Obsahom projektu je experimentálny výskum deformačných účinkov striel z ručných palných zbraní na kovové materiály. Výskum spočíva v prepojení teoretických poznatkov tvárnenia kovov s praktickým experimentálnym skúmaním dôsledkov pôsobenia striel na kovové materiály.

 

CIEĽ VÝSKUMU :
Vytvorenie numerického modelu interakcie pohybujúcej sa strely a kovovej prekážky pre stanovenie balistickej odolnosti kovových materiálov rôznych mechanických vlastností a rôznych hrúbok.

VYUŽITIE VÝSKUMU :
Návrh a dimenzovanie balistického krytia objektov a pancierovania vozidiel, ako aj v kriminalisticko-expertíznej oblasti pri objasňovaní udalostí spojených so strelnou zbraňou.

DOBA VÝSKUMU :
zahájenie : 2012 ukončenie : 2018

Ballistic laboratory driveING

Senohrad 213,  962 43  Senohrad ( SK )   &  Training centre LEST

Ing. Anton TURON, PhD. 0911 501 460

Ballistic Laboratory 0911 757 241

KONTAKT - CONTACT

© 2024 Balistika.sk. All rights reserved !!! YOU TUBE kanal

Tvorba webstránok MenyhArt.sk