EXPERTÍZY & VÝSKUM

V spolupráci s našimi partnermi sme v roku 2012 zahájili 5 – ročný experimentálny výskum
v oblasti koncovej balistiky pod názvom :

EXPERIMENTÁLNA ANALÝZA

DEFORMAČNÝCH ÚČINKOV STRELY NA KOVOVÉ MATERIÁLY
Z POHĽADU NEKONVENČNÉHO SPÔSOBU TVÁRNENIA KOVOV.

 

PARTNERI VÝSKUMU:

- Žilinská univerzita v Žiline
- Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
- Ústav súdneho inžinierstva Žilina
- Znalecká organizácia PTB
 - Spoločnosť driveING

 

Obsahom projektu je experimentálny výskum deformačných účinkov striel z ručných palných zbraní na kovové materiály. Výskum spočíva v prepojení teoretických poznatkov tvárnenia kovov s praktickým experimentálnym skúmaním dôsledkov pôsobenia striel na kovové materiály.

CIEĽ VÝSKUMU :
Vytvorenie numerického modelu interakcie pohybujúcej sa strely a kovovej prekážky pre stanovenie balistickej odolnosti kovových materiálov rôznych mechanických vlastností a rôznych hrúbok.

VYUŽITIE VÝSKUMU :
Návrh a dimenzovanie balistického krytia objektov a pancierovania vozidiel, ako aj v kriminalisticko-expertíznej oblasti pri objasňovaní udalostí spojených so strelnou zbraňou.

DOBA VÝSKUMU :
zahájenie : 2012 ukončenie : 2017

MIESTO VÝSKUMU :
Strelnice v prevádzke ÚŠZV MO SR Lešť a pracoviská Žilinskej univerzity v Žiline

Fotopríloha / PRÍKLADY DEFORMÁCIÍ NIEKTORÝCH STRIEL :

Ing. Anton TURON, PhD. 0911 501 460

Vladimir TRYZNA 0907 376 319

KONTAKT - CONTACT

© 2018 Balistika.sk. All rights reserved !!! | Basic Member of TOLREX Group YOU TUBE kanal

Tvorba webstránok MenyhArt.sk